Työharjoittelu

Työharjoittelu

Työharjoittelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelija todellisiin työympäristöihin ja kartoittaa, miten teoreettiset opinnot toteutuvat työelämässä. Opiskelijoille annetaan samalla mahdollisuus toteuttaa ammattiosaamistaan käytännössä.