Musikhuset i Jakobstad är centrum för den finlandssvenska musikutbildningen i Finland.

Musikhuset är ett samlingsnamn för de musikutbildningar som verkar vid Campus Allegro i Jakobstad. Vid Musikhuset finns musikutbildning för alla åldrar. Här verkar Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten (YA!) samt det tvåspråkiga Wava institutet. Tillsammans bildar de tre utbildningsenheterna ett unikt cluster av musikkompetens vilket genom åren har utmynnat i många gemensamma musikprojekt. Utbildningarna har också utvecklat sina egna framgångsrika nischer och är populära och pålitliga samarbetspartner för det lokala, nationella och internationella musiklivet. Musikhuset samarbetar med många aktörer på musikfältet och utbildningens huvudscen, nybyggda Schaumansalen, gästas regelbundet av professionella musiker, vilka ofta också undervisar Musikhusets studerande.

Facebook mobil ny