Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat syventyvät itsenäisesti oman ammattialansa aihealueeseen ja tuottavat ammattimaisen, laadukkaan tutkimuksen. Opinnäytetyössä hyödynnetään tietoa eri alueilta ja siihen voi myös sisältyä toimialojen rajoja ylittäviä menetelmiä lähestyttäessä tutkittavia ja kuvailtavia aiheita. Opinnäytetyö voi koskea suunnittelua, tutkimusta, analyysiä tai tuotekehitystä.

 Opinnäytetyö voi olla osa työelämän kehittämishanketta tai se voi perustua täysin erilliseen, taiteelliseen tuotantoon. Opinnäytetyön on oltava laadullisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen, jotta sitä voidaan verrata muihin vastaavissa koulutusohjelmissa suoritettuihin opinnäytetöihin, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Opinnäytetyön arviointia varten käytetään ulkopuolisia, myös ulkomaisia arvioijia.