Ammattikorkeakoulu Novia

Novia huvudbild v.2

Ammattikorkeakoulu Novia

Ammattikorkeakoulu Novian musiikin koulutus on ainoa ruotsinkielinen musiikinkoulutus Suomessa, joka johtaa ammattikorkeakoulutasoiseen tutkintoon. Koulutus on laajuudeltaan 240 op ja sen kesto on tavallisesti 4 vuotta. Koulutusohjelmasta valmistutaan muusikoksi (AMK) tai musiikkipedagogiksi (AMK).

Opinnot valmistavat sinua toimiessasi muusikkona ja musiikkipedagogina ja tuovat sinulle huippuosaamista tämän päivän musiikinalalla. Opintojen painopiste on musikaalisessa käytännön työssä. Sinua tuetaan musikaalisen identiteettisi ja profiilisi kehittämisessä pääaineen opetuksen kautta, sekä erimuotoisen yhteissoiton, musiikinkirjoittamisaineiden ja alan tuntemuksen kautta. Valtaosa opetuksesta on hankemuotoista, johon kuuluu työpajoja ja mestarikursseja sekä erimuotoista konserttitoimintaa. Musiikkipedagogin opintoihin kuuluu 60 op kasvatustieteitä. Opinnot suoritetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.


Marcus Söderström
Utbildningsansvarig
marcus.soderstrom@novia.fi
Puh. 044-780 5851

Veronica Jansson
Studiesekreterare
veronica.jansson@novia.fi
Puh. 06-328 5821

www.novia.fi


Ansökan till yrkeshögskolan Novias utbildning i musik pågår under tiden 15.3-5.4.2017 kl. 15:00.
Ansökan görs via studieinfo.fi.
Förhandsuppgifter ska lämnas in senast 20.4 på adressen ansokan.musikhuset.fi/novia/.

För mer information kontakta:
Utbildningsansvarig i musik
Marcus Söderström
Tel: +358 44 7805851
epost: marcus.soderstrom@novia.fi

Studiesekreterare
Veronica Jansson
+358 44 780 5821
veronica.jansson@novia.fi