Ammattikorkeakoulu Novia

Novia huvudbild v.2

Ammattikorkeakoulu Novia

Ammattikorkeakoulu Novian musiikin koulutus on ainoa ruotsinkielinen musiikinkoulutus Suomessa, joka johtaa ammattikorkeakoulutasoiseen tutkintoon. Koulutus on laajuudeltaan 240 op ja sen kesto on tavallisesti 4 vuotta. Koulutusohjelmasta valmistutaan muusikoksi (AMK) tai musiikkipedagogiksi (AMK).

Opinnot valmistavat sinua toimiessasi muusikkona ja musiikkipedagogina ja tuovat sinulle huippuosaamista tämän päivän musiikinalalla. Opintojen painopiste on musikaalisessa käytännön työssä. Sinua tuetaan musikaalisen identiteettisi ja profiilisi kehittämisessä pääaineen opetuksen kautta, sekä erimuotoisen yhteissoiton, musiikinkirjoittamisaineiden ja alan tuntemuksen kautta. Valtaosa opetuksesta on hankemuotoista, johon kuuluu työpajoja ja mestarikursseja sekä erimuotoista konserttitoimintaa. Musiikkipedagogin opintoihin kuuluu 60 op kasvatustieteitä. Opinnot suoritetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Eero Paalanen, utbildningsledare i musik och scenkonst
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025

Veronica Jansson
Studiesekreterare
veronica.jansson@novia.fi
Puh. 06-328 5821

www.novia.fi