Musiikkipedagogi (AMK), 240 opintopistettä, 4 vuotta

Musiikkipedagogi (AMK), 240 opintopistettä, 4 vuotta

Musikaalista, pedagogista ja tieteellistä osaamista: valmistu musiikkipedagogiksi! Musiikkikasvatuksen opiskelijana sinulla on mahdollisuus kehittää myös tulevaisuuden opettajan rooliasi, sillä opinnot keskittyvät sekä musiikin käytännön työskentelyyn että kasvatustieteellisiin opintoihin. Osallistumalla aktiivisesti julkiseen musiikkielämään konserttien ja projektien toteuttamisessa sinua valmistellaan musiikkipedagogin ammattiin. Musiikkipedagogin tutkinto antaa sinulle pätevyyden ja osaamisen soitin- ja yhtyeopettajana sekä kuoron- ja orkesterinjohtajana esim. musiikkiopistoissa ja vapaan sivistystyön parissa. Syvennyt musikaalisen taustasi perusteella joko klassiseen tai rytmimusiikkiin.