Opinnot

Opinnot

Musiikkipedagogiopiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja työharjoittelu. Opinnot päätetään opinnäytetyöhön.  Opintojen keskeinen osa muodostuu musikaalisesta käytännön työstä yhdistettynä pedagogiikkaan ja musiikin didaktiikkaan. Pedagogiset kurssit sisältävät opettajan ammatin kannalta tärkeitä osaamisalueita, eli tiedot ja valmiudet opettamisen taidossa, vuorovaikutustaidoissa ja viestinnässä, opettajuudessa ja johtamistaitoa. Pedagogiset opinnot tarjotaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.