Civiltjänstgöring/Siviilipalvelus

Musikhusets civiltjänstgörare

Musikhuset i Jakobstad erbjuder en möjlighet att göra civiltjänstgöring. Arbetsgivare är Staden Jakobstad/Wava-institutet i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.Till arbetsuppgifterna hör bl.a kansliarbete samt att hjälpa tekniska assistenten med olika uppgifter. Sökanden kallas till arbetsintervju och Musikhusets ledningsgrupp avgör vem som blir vald. Civiltjänstgöraren önskas börja under september månad 2020.

Skicka en fritt formulerad ansökan eller frågor angående tjänstgöringen till oskar.sandin@novia.fi före 15.4.2020
eller per telefon 0504765836, Oskar Sandin

Musiikkitalon siviilipalvelusmies

Pietarsaaren Musiikkitalossa on mahdollisuus suorittaa siviilipalvelusjakso. Työnantajana toimii Pietarsaaren kaupunki/Wava-opisto yhteistyökumppaneinaan Yrkesakademin i Österbotten ja Yrkeshögskolan Novia.Työtehtävinä ovat mm. kanslia työt ja teknisen assistentin auttaminen erinlaisissa tehtävissä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun ja Musiikkitalon johtoryhmä päättää siviilipalvelusmiehen valinnasta. Siviilipalvelusmiehen toivotaan aloittavan syyskuun aikana 2020.

Vapaanmuotoinen hakemus tai kysymykset siviilipalvelujaksosta lähetetään oskar.sandin@novia.fi ennen 15.4.2020
tai puhelimella 0504765836, Oskar Sandin