Praktik

Praktik

Målsättningen med praktiken är att göra studerande förtrogen med verkliga arbetsmiljöer samt att klarlägga hur de teoretiska studierna förverkligas i arbetslivet. Studerande ges samtidigt möjlighet att tillämpa sina yrkeskunskaper i praktiken.