Studier

Studier

I studieplanen för musikpedagogstuderande ingår grundstudier, yrkesstudier, valfria studier och praktik. Studierna avslutas med ett examensarbete.  Det centrala i studierna är det musikaliska hantverket i kombination med pedagogik och musikens didaktik. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, d.v.s. kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikativ förmåga och förmedling, lärarkunskap och ledningsförmåga. De pedagogiska studierna ges i samarbete med Åbo Akademi.

För mer information kontakta:

Eero Paalanen, läroplansansvarig för musikpedagog
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025