Musikpedagog (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Musikpedagog (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Få musikalisk, pedagogisk och vetenskaplig kunskap: bli musikpedagog! Som musikpedagogstuderande har du möjlighet att utveckla såväl din framtida lärarroll som musikerrollen då studierna fokuserar både på det musikaliska hantverket och de pedagogiska studierna. Genom ett aktivt deltagande i det offentliga musiklivet i form av konserter och projekt förbereds du för ett yrkesliv som musikpedagog. Musikpedagogexamen ger dig behörighet och kompetens att arbeta som instrument- och ensemblelärare och som kör- och orkesterledare vid t.ex. musikinstitut och inom det fria bildningsväsendet. Utgående från din musikaliska bakgrund fördjupar du dig antingen i klassisk- eller rytmmusik.

För mer information kontakta:

Eero Paalanen, läroplansansvarig för musikpedagog
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025