Yrkesakademin

Yrkesakademin

Grundexamen i musik 180 kp

Vid Yrkesakademin i Österbottens utbildningsprogram i musik har du som studerande möjlighet att i en modern och inspirerande arbetsmiljö utvecklas som musiker. Utbildningen verkar i Campus Allegro som erbjuder dej både fina utrymmen men också möjligheten att knyta kontakter och samarbeta med studerande från andra utbildningar inom musik men även inom andra konstformer. Tack vare YA:s samarbete med Vasa Aftonläroverk kan du även välja att avlägga en så kallad kombiexamen. Gymnasiestudierna bedrivs virtuellt. Studerande som har en andra stadiets examen sedan tidigare har möjlighet att avlägga examen på kortare tid än tre år.

I Musikhuset har YA:s studerande tillgång till modern teknik såväl i ensembleutrymmen som teorilabbet och studion. I studierna ligger fokus på huvudinstrumentet men du jobbar också med olika typer av projekt som t.ex. turnéer, konserter samt produktion av musik för olika medieformat.
Kolla in YA! Musik på Spotify eller på YouTube

YA:s studerande har tillgång till Schaumansalen både för undervisning och för konserter. Våra studerande erbjuds också möjligheten att gå på en stor mängd högklassiga konserter och workshops med gästande musiker.

Efter avklarade studier erhåller studerande Grundexamen i musik (180 kp) med examenstiteln Musiker. Med en yrkesexamen i bakfickan har du en utmärkt grund att stå på när du ska fungera som professionell musiker/artist eller som grund för vidare studier. Arbetserbjudanden är ofta projektbaserade vilket skapar ett varierande och spännande yrkesliv. En andra stadiets yrkesexamen ger dig även möjligheten att ansöka om utbildningsplats vid yrkeshögskolor och universitet.

 

Ansökan 2024

Till utbildningsprogrammet i musik söker du antingen via den gemensamma ansökan till grundläggande yrkesutbildning på adressen studieinfo.fi. Ansökningstiden är 20.2-19.3.2024

Det är också möjligt att söka till YA via kontinuerlig ansökan. Kontinuerlig ansökan sker under hela året och är perfekt för dig som redan har en examen, vill byta bransch eller söker ny studieplats. Du kan med andra ord söka till YA:s musikutbildning när som helst under året. Den kontinuerliga ansökan sker elektroniskt via en anmälningslänk som du hittar i HÄR (länk)samt i samband med informationen kring utbildningen på YA:s officiella hemsida (länk).

Sökande behöver också fylla i en så kallad kompletteringsblankett med nödvändig info för inträdesprovet. Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter hittas HÄR (extern länk).

Urval

För dem som söker via gemensam ansökan ordnas ett urvalstillfälle onsdagen 8.5 2024. Du kan välja att delta på plats i Jakobstad, alternativt genomföra urvalet på distans. Mer info gällande dessa arrangemang hittas i länkarna för inriktningsalternativen här under. Sökande kontaktas per e-post inom april. Man kan inte antas om man inte har deltagit i inträdesprov.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov. I samband med ansökningsdiskussionen överenskoms också när och hur du deltar i inträdesprov.

Info om inträdesprovet hittar du här:

Exempel på ett gammalt teoritest ”YA Teori & Gehörsprov

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Carl-Johan ”Jolle” Hultgren, carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi, 0504410231

Johan ”Nisse” Nybäck, johan.nyback@yrkesakademin.fi, 050 3609512.

Vägledare Jaana Blomqvist 050-373 77 11