Vi

Personal och kontaktuppgifter

Besöksadress: Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
info[a]musikhuset.fi, fornamn.efternamn[a]musikhuset.fi

Wava-institutet

Postadress

Jakobstadsnejdens Musikinstitut
Storgatan 9
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

wava@edu.jakobstad.fi 

Peter Roos, Rektor
peter.roos@jakobstad.fi
Tel. 044-785 1629

Kaija Ena, administrativ sekreterare
kaija.ena@jakobstad.fi
Tel. 044 785 1279

Yrkesakademin

Postadress

Yrkesakademin i Österbotten
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

Ann-Louise Käld
Studiesekreterare
ann-louise.kald@yrkesakademin.fi
Tel. 044-750 3287

Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi
tel. 050-4410231

Johan “Nisse” Nybäck
Johan.nyback@yrkesakademin.fi
Tel. 050-360 9512

Yrkeshögskolan Novia

Postadress

Yrkeshögskolan Novia
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

Eero Paalanen
Utbildningsledare i musik och scenkonst
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025

Veronica Jansson
Studiesekreterare
veronica.jansson@novia.fi
Tel. 06-328 5821

Musikhuset Teknisk Assistent

Oskar Sandin
oskar.sandin@novia.fi
+358504765836