Grundexamen i musik – Rytmmusik

Grundexamen i musik

Up för musiker, rytmmusik

Inträdesprov 2023

Provet består av: 

  • Spel/sång framträdande. Sökande väljer själv två låtar som framförs.
  • Intervju
  • Kort test i grundläggande musikteori samt gehörslära.

Sökande kan välja att avlägga testet på plats i Jakobstad den 10.5. Det är då möjligt att genomföra urvalet tillsammans med en kompgrupp, alternativt sjunga eller spela till en egen bakgrund eller en från exempelvis youtube. Väljer man att spela med musikerna på plats så bör man skicka in noter på låtarna i rätt tonart senast 28.4.

Det är också möjligt att avlägga testet på distans. Filma in då du framför dina låtar och tänk på att försöka få så bra balans som möjligt i ljudet. Dela materialet med carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi senast den 28.4. 2023. Använd gärna Google Drive. Ladda upp videon i molnet och maila in en länk med ämnet YAurval2023 till ovannämnda adress. OBS! Kom ihåg att ge rättigheter till ovannämnda adress, annars kan vi inte öppna länken. Ett annat sätt att skicka videon är t.ex. wetransfer: https://wetransfer.com/

Väljer du distans alternativet så genomförs urvalets övriga delar över zoom. Sökande informeras i slutet av april per mail närmare gällande distansarrangemanget samt klockslag för distansmötet. 

Skicka noter för inträdesprovet till:

”Inträdesprov YA! Musik 2023”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

Eller digitalt till carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi (ämne:”YA Inträdesprov 2023″)

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
tel: + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi