Grundexamen i musik – Rytmmusik

Grundexamen i musik

Up för musiker, rytmmusik

Inträdesprov 2024

Provet består av: 

Spelprov (0-5 poäng),sökande väljer fritt två låtar/stycken som framförs, teoritest (0-2 poäng), gehörstest (0-2 poäng) och intervju (0-1 poäng). Vid intervjun kartläggs den sökandes motivation och förutsättningar att avlägga grundexamen i musik. Totalt kan den sökande få max 10 poäng. Den sökande måste få minst 5 poäng i inträdes- och lämplighetsprovet för att kunna antas till utbildningen. 

Det slutliga poängantalet i inträdes- och urvalsprovet omvandlas till poängskalan 1-10 enligt Utbildningsstyrelsens poängsättningsmodell på följande sätt: 

Resultat i YA:s urvals- och lämplighetsprov                                  Poäng vid antagning

9,5-10p                                                                                          10p 

9p                                                                                                   9p 

8,5p                                                                                                8p 

8 p                                                                                                  7p 

7,5p                                                                                                6p 

7p                                                                                                   5p 

6,5p                                                                                                4p 

6p                                                                                                   3p 

5,5p                                                                                                2p 

5p                                                                                                   1p 

De sökande antas i poängordning. Underkänt inträdes- och lämplighetsprov (4,5 poäng och lägre) ger 0p och den sökande antas således inte till utbildningen. 

Utöver den elektroniska ansökningen behöver du också fylla i en så kallad kompletteringsblankett med nödvändig info för inträdesprovet. Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter hittasHÄR (extern länk).   

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov. 

Språknivå: Läsförståelse: A2.1 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.1 | Muntlig färd.: A2.1 

Sökande kan välja att avlägga testet på plats i Jakobstad den 8.5. Det är då möjligt att genomföra urvalet tillsammans med en kompgrupp, alternativt sjunga eller spela till en egen bakgrund eller en från exempelvis youtube. Väljer man att spela med musikerna på plats så bör man skicka in noter på låtarna i rätt tonart senast den 29.4.

Det är också möjligt att avlägga testet på distans. Filma in då du framför dina låtar och tänk på att försöka få så bra balans som möjligt i ljudet. Dela materialet med carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi senast den 29.4. 2024. Använd gärna Google Drive. Ladda upp videon i molnet och maila in en länk med ämnet YAurval2024 till ovannämnda adress. OBS! Kom ihåg att ge rättigheter till ovannämnda adress, annars kan vi inte öppna länken. Ett annat sätt att skicka videon är t.ex. wetransfer: https://wetransfer.com/

Väljer du distans alternativet så genomförs urvalets övriga delar över zoom. Sökande informeras i slutet av april per mail närmare gällande distansarrangemanget samt klockslag för distansmötet. 

Skicka noter för inträdesprovet till:

”Inträdesprov YA! Musik 2024”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

Eller digitalt till carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi (ämne:”YA Inträdesprov 2024″)

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
tel: + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi