Grundexamen i musik – profileringsalternativ klassisk musik

Grundexamen i musik

Up för musiker, profileringsalternativ klassisk musik

Inträdesprov 2022

Urvalstillfället består av:

  • Solistiskt spel/sångprov. Den sökande ska förbereda ett mångsidigt program bestående av tre valfria stycken.
  • Prima vista-prov 
  • Grundläggande test i musikteori samt gehörslära
  • Intervju

Väljer du att avlägga urvalstestet på plats i Jakobstad den 11.5 och behöver ackompanjemang så skall noter sändas in till Yrkesakademin senast den 27.4 2022.

Sökande kan också välj att avlägga testet på distans. Väljer du distans alternativet skall du filma in då du framför dina stycken. Tänk på att försöka få så bra balans som möjligt i ljudet. Dela materialet med carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi senast den 2.5 2022. Använd gärna Google Drive. Ladda upp videon i molnet och maila in en länk med ämnet YAurval2022 till ovannämnda adress. OBS! Kom ihåg att ge rättigheter till ovannämnda adress, annars kan vi inte öppna länken. Ett annat sätt att skicka videon är t.ex. wetransfer: https://wetransfer.com/

Väljer du distans alternativet så genomförs urvalets övriga delar över zoom. Sökande informeras i slutet av april per mail närmare gällande distansarrangemanget samt klockslag för distansmötet. 

Noter kan skickas till:

”Inträdesprov 2022”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

Eller digitalt till: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi (ämne: ”inträdesprov 2021”)

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
Tfn + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi

<–Tillbaka