Grundexamen i musik – profileringsalternativ klassisk musik

Grundexamen i musik

Up för musiker, profileringsalternativ klassisk musik

Inträdesprov 2019

Inträdesprovet till YA/Musik har fyra olika delar: 

  1. Alla sökande genomgår ett teoritest, 3/3-nivå (nivåprov 3).
  2. Gehörstest, 3/3-nivå (nivåprov 3).
  3. Solistiskt spel/sångprov. Den sökande ska förbereda ett mångsidigt program bestående av tre valfria stycken på 3/3-nivå (nivåprov 3).
  4. Prima vista-prov (sker i samband med spelprovet)

Spelprovet är cirka 20 minuter långt. Behöver Ni ackompanjemang skall noter sändas in till Yrkesakademin senast den 31.3 2019.

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
Tfn + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi

Skicka noter för inträdesprovet till:
”Inträdesprov 2019”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

<–Tillbaka