Grundexamen i musik – klassisk musik

Grundexamen i musik

Up för musiker, profileringsalternativ klassisk musik

Inträdesprov 2023

Urvalstillfället består av:

  • Solistiskt spel/sångprov. Den sökande ska förbereda ett mångsidigt program bestående av tre valfria stycken.
  • Prima vista-prov 
  • Grundläggande test i musikteori samt gehörslära
  • Intervju

Väljer du att avlägga urvalstestet på plats i Jakobstad den 10.5 och behöver ackompanjemang så skall noter sändas in till Yrkesakademin senast den 28.4 2023.

Sökande kan också välja att avlägga testet på distans. Väljer du distansalternativet skall du filma in då du framför dina stycken. Tänk på att försöka få så bra balans som möjligt i ljudet. Dela materialet med carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi senast den 28.4 2023. Använd gärna Google Drive. Ladda upp videon i molnet och maila in en länk med ämnet YAurval2023 till ovannämnda adress. OBS! Kom ihåg att ge rättigheter till ovannämnda adress, annars kan vi inte öppna länken. Ett annat sätt att skicka videon är t.ex. wetransfer: https://wetransfer.com/

Väljer du distans alternativet så genomförs urvalets övriga delar över zoom. Sökande informeras i slutet av april per mail närmare gällande distansarrangemanget samt klockslag för distansmötet. 

Noter kan skickas till:

”Inträdesprov YA!Musik 2023”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

Eller digitalt till: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi (ämne: ”inträdesprov 2023”)

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
Tfn + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi

<–Tillbaka