Grundexamen i musik – profileringsalternativ klassisk musik

Grundexamen i musik

Up för musiker, profileringsalternativ klassisk musik

Inträdesprov 2018

Inträdesprovet till YA/Musik har fyra olika delar: 

  1. Alla sökande genomgår ett teori- och tonträffningsprov på 3/3-nivå (nivåprov 3).
  2. Solistiskt spel/sångprov. Den sökande ska förbereda ett mångsidigt program bestående av tre valfria stycken på 3/3-nivå (nivåprov 3).
  3. Prima vista-prov (sker i samband med spelprovet)
  4. Personlig intervju (sker i samband med spelprovet)

Spelprovet är cirka 20 minuter långt. Behöver Ni ackompanjemang skall noter sändas in till Yrkesakademin senast den 31.3 2018.

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Kaj Ahlsved, samordnande lärare
Tfn + 358 (0)50 441 0293
e-post: kaj.ahlsved@yrkesakademin.fi

Skicka noter för inträdesprovet till:
”Inträdesprov 2018”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

<–Tillbaka