JMI – Teatteritaide

Teatteritaide 

Teatteritaiteen harjoitus on sosiaalinen prosessi, joka tukee henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä. Paino on vuorovaikutuskyvyn harjoittamisessa, ryhmäopetukseen perustuvassa teatteritoiminnassa sekä ilmaisu- ja havainnointikyvyn kehityksessä teatteri- ja roolileikkien kautta.

Yhteiset Opinnot

Osallistujat saavat opintojen aikana näyttämö tottumusta ja syventävät vuosien aikana taitojaan näyttelijäntyössä. Opiskelut tarjoavat monipuolista kokemusta siitä työprosessista joka on näyttämöesityksen takana. Opetus on lähinnä suunnattu lapsille ja nuorille.

Opetuksen tavoitteena on pohjustaa oppilaan tunnepitoista, esteettistä ja eettistä kasvua sekä luoda edellytykset elinikäiselle kiinnostukselle teatteritaidetta kohtaan. Opinnot tarjoavat osallistujille mahdollisuuden luoda ja nauttia teatterista, mahdollisuuden kiinnostua teatterista sekä mahdollisuuden haluta, osata ja uskaltaa antaa teatterille henkilökohtaisen tulkinnan sekä taidenäkemyksen.

Tavoitteena on tukea osallistujan luovuutta, avustaa hänen kognitiivista, tunteellista ja esteettistä kehitystä sekä parantaa kykyä työskennellä määrätietoisesti ja kauaskantoisesti.

Teemaopinnot

Yleisen oppimäärän teemaopintojen tavoitteena on syventää edelleen taiteellista ilmaisua, erilaisia tekniikoita ja teatteriosaamista. Luovan ajattelun ja taiteidenvälisen osaamisen sekä yhteistyökyvyn kehittäminen esim ryhmätöiden kautta on olennainen osa teatteritaiteen opintoja.

Lisätietoja opinnoista ja suunnitelmista, kts. teatterin opetussuunnitelma.

Crossover

Crossover on 1-vuotinen kurssi, joka on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat valmistuneet kuvataiteen, tanssin tai teatterin yleisestä oppimäärästä sekä musiikkilinjan opiskelijoille. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös uusia 15-18-vuotiaita oppilaita joilla ei ole aikaisempia taideopintoja. 

Kurssi keskittyy opiskelijoiden luovaan luomishaluun  ja ryhmän dynamiikkaan. Sisällöltään kurssi on aidosti poikkitaiteellinen ja tavoitteena on yhden vuoden aikana valmistella  taiteellinen tuotanto, jonka ryhmä suunnittelee, tuottaa ja esittää. Ryhmää avustavat ammattilaiset ​​ohjaajat, jotka edustavat erilaisia ​​taidemuotoja.