JMI – Teatteritaide

Teatteritaide 

Teatteritaiteen harjoitus on sosiaalinen prosessi, joka tukee henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä. Paino on vuorovaikutuskyvyn harjoittamisessa, ryhmäopetukseen perustuvassa teatteritoiminnassa sekä ilmaisu- ja havainnointikyvyn kehityksessä teatteri- ja roolileikkien kautta.

Osallistujat saavat opintojen aikana näyttämö tottumusta ja syventävät vuosien aikana taitojaan näyttelijäntyössä. Opiskelut tarjoavat monipuolista kokemusta siitä työprosessista joka on näyttämöesityksen takana. Opetus on lähinnä suunnattu lapsille ja nuorille.

Opetuksen tavoitteena on pohjustaa oppilaan tunnepitoista, esteettistä ja eettistä kasvua sekä luoda edellytykset elinikäiselle kiinnostukselle teatteritaidetta kohtaan. Opinnot tarjoavat osallistujille mahdollisuuden luoda ja nauttia teatterista, mahdollisuuden kiinnostua teatterista sekä mahdollisuuden haluta, osata ja uskaltaa antaa teatterille henkilökohtaisen tulkinnan sekä taidenäkemyksen.

Tavoitteena on tukea osallistujan luovuutta, avustaa hänen kognitiivista, tunteellista ja esteettistä kehitystä sekä parantaa kykyä työskennellä määrätietoisesti ja kauaskantoisesti.