JMI – Teaterkonst

Teaterkonst

Utövandet av teaterkonst är en social process som främjar den personliga och sociala utvecklingen. Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmåga, gruppbaserade teateraktiviteter samt utvecklande uttrycks- och iakttagande förmåga genom teater- och rollekar.

Gemensamma studier

Eleverna får under studierna scenvana och fördjupar under åren sin kunskap i skådespelararbete. Studierna erbjuder mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en scenframställning. Undervisningen är främst avsedd för barn och unga.

Syftet med undervisningen är att lägga grund för elevens känslomässiga, estetiska och etiska växande samt skapa förutsättningar för ett livslångt teaterintresse. Studierna erbjuder deltagarna tillfälle att skapa och njuta av teater, att vara intresserad av teater och att vilja, kunna och våga ge teatern en personlig tolkning samt konstsyn.

Målsättningen är att främja elevens kreativitet, bidra till dennes kognitiva, känslomässiga och estetiska utveckling samt förbättra förmågan att arbeta målmedvetet och långsiktigt.

Temastudier

Målet för temastudierna i den allmänna lärokursen är att eleven ytterligare fördjupar sig i teaterkonst och sina uttrycksformer. Eleven får egna erfarenheter  av föreställningsprocesserna och av att fungera som medlem i en arbetsgrupp. Studierna består av studiehelheter som förenar olika målområden.

För mera information om studierna och upplägg, se läroplanen för teaterkonst.

Crossover

Crossover är en 1-årig kurs som i första hand riktar sig till elever vilka genomgått den allmänna lärokursen inom bildkonst, dans och teater eller till elever som studerar vid musiklinjen. Även nya elever utan tidigare bakgrund inom konstundervisning i åldern 15-18 år kan antas enligt prövning.

Kursen fokuserar på elevernas kreativa skaparlust och gruppens dynamik. Till sitt innehåll är kursen genuint tvärkonstnärlig och målet är att under ett år jobba mot en konstnärlig produktion som planeras, produceras och framförs av gruppen. Till sin hjälp har gruppen  professionella handledare som representerar olika konstformer.