Musiikki

Perusopinnot

Musiikkiopinnot alkavat perustasolta, joka on tarkoitettu noin 6-16 –vuotiaille oppilaille.
Musiikin perustasolla on mahdollisuus tavoitteelliseen musiikin harrastukseen, joka antaa hyvät perusteet myös myöhempiin ammattiopintoihin. Oppilaalla on solistinen pääaine, laulu tai jokin soitin, jonka lisäksi oppilas osallistuu  yhteismusisointiin sekä yleisten aineiden opetukseen (teoria ja säveltapailu, musiikkitieto). Opintojen myöhemmässä vaiheessa annetaan mahdollisuus sivuaineeseen, ts. kahden soittimen opiskelumahdollisuus.

Yhteismusisointia järjestetään jo opintojen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisissa yhtyeissä, orkestereissa sekä kuoroissa. Pianonsoiton oppilaat harjoittelevat opintojensa edetessä säestämistehtäviä. Opintoihin sisältyy myös esiintymisiä esimerkiksi oppilaskonserteissa niin yksin kuin ryhmässä.

Syventävät opinnot

Oppilaat, jotka ovat suorittaneet musiikin perustason päättötodistuksen, jatkavat opintojaan musiikkiopistotasolla. Opintojen rakenne muistuttaa perustasoa.

Lisätietoa opinnoista sekä opintojen rakenteesta löytyy musiikin opetussuunnitelmasta.