Musik

Grundstudier

Musikstudierna vid Wava institutet inleds på den så kallade grundnivån. På grundnivån, som är ämnad för elever mellan ca 6-16 år, ges möjligheter till målinriktat musikutövande som även ger goda grunder för framtida eventuella yrkesstudier . Eleven har ett solistiskt huvudämne, sång eller ett instrument. Utöver det deltar eleven i ensemblespel samt i undervisning av allmänna ämnen (teori och tonträffning, musikkunskap). Längre fram i studierna ges även möjligheten till biämne, dvs att studera två olika instrument.

Ensemblespel ordnas i ett så tidigt skede av studierna som möjligt i form av olika orkestrar , ensembler och körer. Elever i pianospel övar sig på ackompanjemang vartefter de framskrider i sina studier. I studierna ingår framträdanden vid till exempel elevkonserter både solistiskt och tillsammans med grupper.

Fördjupade studier

Elever med avgångsbetyg från musikens grundnivå studerar på musikinstitutnivå där man ytterligare fördjupar sig i musikens värld. Studiernas upplägg liknar grundnivåns.

För mera information om studierna och upplägg, se läroplanen för musik.