JMI – Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu – varhaisiän musiikkikasvotus

Wava-opiston musiikkileikkikoulu on toiminut opiston yhteydessä vuodesta 1983 ja vuodesta 2001 lähtien musiikkileikkikoulutoimintaa on järjestetty myös Pietarsaaren kaupungin päiväkodeissa.

Musiikkileikkikoulu on tavoitteellinen koulu, missä lapset oppivat musiikin taitoja leikin avulla. Musiikkileikkikoulun päämääränä on herättää lasten rakkaus ja kiinnostus musiikkia kohtaan, sekä tutustuttaa lapset musiikin peruskäsitteisiin oman luovuuden avulla. Tavoitteena on myös luoda tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikin jatko-opintoja varten sekä totuttaa lapset säännölliseen harrastamiseen. Lisäksi musiikkileikkikoulun tavoitteena on kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta sekä edistää sosiaalista kasvua.

  • Musiikkileikkikouluun pääsevät mukaan kaikki 3 kk-6-vuotiaat lapset, niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä. Varsinainen ilmoittautuminen järjestetään keväällä ja jälki-ilmoittautuminen alkusyksystä.
  • Musiikkileikkikoulussa opettaja noudattaa tavoitteellista ja asteittain etenevää opetussuunnitelmaa.
  • Musiikkileikkikoulussa käydään kerran viikossa. Perheryhmissä ja 3–6 v. ryhmissä opetuskerta kestää 45 minuuttia. Musiikkivalmennuksessa opetustunti kestää 60 minuuttia.
  • Opetusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Jos kiinnostusta löytyy järjestetään myös kielisuihkumahdollisuus.
  • Ilmoita aina opettajalle jos lapsesi on estynyt tulemasta tunnille.


    Jos haluatte keskeyttää oppilaan osallistumisen musiikkileikkikouluun, voitte ilmoittaa lopettamisesta osoitteeseen wava@edu.pietarsaari.fi