JMI – Musiklekskola

Musiklekskolan – musikfostran för småbarn


Musiklekskolan vid Wava-institutet har fungerat i anslutning till musikinstitutet sedan 1983. Idag bedrivs musikfostran för småbarn förutom i Jakobstad också i Nykarleby och Larsmo.

Musiklekskolan är en målinriktad skola där barnen lär sig om musik genom lek. Målet är att väcka barnets kärlek och intresse för musik samt att utveckla musikens grundbegrepp genom den egna kreativiteten. Syftet är också att erbjuda kunskap och färdigheter för fortsatta studier inom musik och vänja barnen vid regelbundet eget arbete. Därtill är musiklekskolans mål att utveckla individens hela personlighet på ett stabilt sätt och att främja social tillväxt.

  • Till musiklekskolan antas barn mellan 3 månader och 6 år så länge lediga platser finns. Den egentliga anmälningstiden sker under våren och efteranmälan i början av hösten.
  • Musiklekskolans lärare följer en målinriktad och stegvis framskridande läroplan.
  • Man kommer till musiklekskolan en gång i veckan. För familjegrupper och grupper med barn i åldern 3 mån – 6 år är lektionstiden 45 minuter per gång medan lektionerna i den förberedande gruppen är 60 minuter.
  • Undervisningsspråk är svenska eller finska. Om intresse finns, ordnas också möjlighet till språkdusch.
  • Meddela alltid läraren om ditt barn har förhinder att delta i lektionen.Om ni önskar avbryta elevens deltagande i musiklekskolan meddelas detta till wava@edu.jakobstad.fi