Musiikin perusopetus

Musiikin perusopetus

Varsinaiset musiikkiopinnot alkavat perustasolta, joka on tarkoitettu noin 6-16 –vuotiaille oppilaille. Musiikin perustasolla on mahdollisuus tavoitteelliseen musiikin harrastukseen niin klassisella kuin rytmiosastolla. Oppilaalla on solistinen pääaine, laulu tai jokin soitin, jonka lisäksi oppilas osallistuu yleisten aineiden opetukseen (teoria ja säveltapailu, musiikin tuntemus) sekä yhteismusisointiin. Yhteismusisointia järjestetään jo opintojen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisissa yhtyeissä, orkestereissa sekä kuoroissa. Pianonsoiton oppilaat harjoittelevat opintojensa edetessä säestämistehtäviä. Opintoihin sisältyy myös esiintymistä esimerkiksi oppilaskonserteissa niin yksin kuin ryhmässä. Musiikin perustason oppiaineet jakautuvat vaikeusasteen mukaan tasosuorituksiin 1, 2 ja 3.

Rytmimusiikkiosastolla opiskelet erityylisiä afroamerikkalaisen rytmimusiikin muotoja ja perusteita käytännössä ja teoreettisesti. Soiton- ja bändiopettajan johdolla tutustut rytmimusiikin eri genreihin. Opiskelu on tavoitteellista ja voi antaa mahdollisuudet myös myöhempiin ammattiopintoihin.