Musikinstitutets grundnivå

Musikinstitutets grundnivå

De egentliga musikstudierna inleds på den så kallade grundnivå.  På grundnivån, som är ämnad för elever mellan ca 6-16 år ges möjligheter till ett mer målinriktat musikutövande, både på klassiska- och rytmmusikavdelningen. Eleven har ett solistiskt huvudämne, sång eller något instrument. Utöver det deltar eleven i undervisning av allmänna ämnen (teori och tonträffning, musikkunskap) samt ensemblespel. Ensemblespel ordnas redan i så tidigt skede av studierna som möjligt i form av olika orkestrar och körer. Elever i pianospel övar sig på ackompanjemang vartefter de framskrider i sina studier. I studierna ingår också framträdanden på till exempel elevkonserter, både solistiskt och i grupper. Läroämnena i grundundervisningen inom musik fördelas enligt svårighetsgrad i nivåproven 1, 2 och 3.

På rytmmusikavdelningen studerar man rytmmusikens olika former, både i teori och praktik. Under ledning av din instrumentlärare och bandlärare bekantar du dig med olika genrer inom rytmmusiken. Studierna inom både rytm- och klassisk musik är målinriktade och kan erbjuda grunder för framtida yrkesstudier.