Single Blog Title

This is a single blog caption

Sök till YA nu – kom på inträdesprov 4.5!

Sök till YA nu – kom på inträdesprov 4.5!

19.04.2018

Sedan januari 2018 är det möjligt att söka till Yrkesakademin i Österbotten (YA) via kontinuerlig ansökan. Kontinuerlig ansökan sker under hela året och är för dig som redan har en examen, vill byta bransch eller söker ny studieplats. Du kan med andra ord söka till YA:s musikutbildning när som helst under året – 24/7! Om du söker nu hinner du komma på inträdesprov den 4 maj.

Till utbildningen söker man via en anmälningslänk som hittas i samband med informationen kring musikutbildningen på YA:s officiella hemsida. De som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion där det bl.a. överenskoms när sökande deltar i inträdesprov.

Den nu pågående yrkesreformen har också gjort det enklare att anta studerande som har en (annan) examen sedan tidigare men som inte är på tillräcklig nivå för att kunna antas till högskolestudier. Den här möjligheten vill vi lyfta fram eftersom många som studerar på YA/musik har en examen sen tidigare men tenderar att söka sig till musikutbildningen först (på sommaren) efter att de inte har antagits till högskola. Detta innebär onödig stress för många.

Nästa inträdesprov till musiken hålls den 4 maj 2018, då testas även de som sökt via GEA i vår. Söker du via kontinuerlig ansökan kan antagningsbesked ges inom ett par veckor.

Vid YA/Musik kan man välja att inrikta sig på rytmmusik, klassisk musik eller musikaliskt skapande (”musikkreatör” – ny inriktning). Studietiden är 3 år men studerande med annan examen kan utexamineras på kortare tid.

Mera information hittas på https://www.musikhuset.fi/yrkesakademin/ och www.yrkesakademin.fi

God fortsättning på våren.

Kaj Ahlsved

Ansvarig handledare
YA!/Musik
050 4410293

Lämna ett svar