Dans

Centralt innehåll i dans är övningar som stöder ett holistiskt välbefinnande och trygg träning. En väsentlig del av alla studier är att utveckla elevernas kreativa tänkande och tvärkonstnärliga kunnande samt kommunikativa färdigheter och färdigheter i grupparbete. Under studiernas gång får eleverna tillfällen att öva sig i att uppträda och i att planera uppträdanden

Dans för småbarn

Dans för småbarn består av dans för barn 4-5 åringar och förberedande studier i dans för 6-7 åringar. Syftet med undervisningen är att väcka dansens glädje och stödja utvecklingen av ett eget uttryck och självförtroende i en trygg lärmiljö. Verksamhet i form av lek utvecklar barnets grundläggande färdigheter i dans samt förmåga att agera i en grupp.

Gemensamma studier

Syftet med de gemensamma studierna i dans är att utveckla grundläggande färdigheter i nutidsdans, jazzdans, balett, akrobatik och improvisation. Studierna stöder och utvecklar elevens konstnärliga uttryck, förhållande till konst och identitetsbyggande, samt förmågan att agera i grupp. I undervisningen beaktas individuella styrkor och förutsättningar för lärande, så att alla har möjlighet att uppleva delaktighet i förhållande till innehållet och utbudet i undervisningen uppträda.

Temastudierna

Det centrala målet för temastudier i dans är att bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter som eleven har tillägnat sig i de gemensamma studierna. Eleven har möjlighet att betona och inrikta sina studier genom att göra personliga val bland våra två dansformer nutidsdans eller balett. I studierna ingår bl.a. improvisation, akrobatik, andra dansformer eller konstarter och deltagande i  konstnärliga produktioner. Under temastudierna deltar eleven aktivt och konstruktivt i gruppens verksamhet, fördjupar sitt konstnärliga tänkesätt via sin individuella uttrycksförmåga, samt utvecklar förmågan att använda danskonsten som ett medel för att påverka och beröra..