Dans

Centralt innehåll i dans är övningar som stöder ett holistiskt välbefinnande och trygg träning. En väsentlig del av alla studier är att utveckla elevernas kreativa tänkande och tvärkonstnärliga kunnande samt kommunikativa färdigheter och färdigheter i grupparbete. Under studiernas gång får eleverna tillfällen att öva sig i att uppträda och i att planera uppträdanden.

Förberedande studier

Förberedande studier i dans består av dans för barn 4-5 åringar och förberedande studier i dans för 6-7 åringar. Syftet med undervisningen är att väcka dansens glädje och stödja utvecklingen av ett eget uttryck och självförtroende i en trygg lärmiljö. Verksamhet i form av lek utvecklar barnets grundläggande färdigheter i dans, förmåga att agera i en grupp.

Gemensamma studier

Syftet med de gemensamma studierna i den allmänna lärokursen i dans är att utveckla de grundläggande färdigheterna i klassisk balett. I undervisningen beaktas vars och ens individuella styrkor och förutsättningar för lärande, utgångslägen och elevens kulturella bakgrund.

Till undervisningen hör uppvärmning och återhämtning på rätt sätt samt övningar som gäller kinetiska rörelsekedjor och kroppens linjering. I studierna ingår övningar med koppling till dansformernas rörelsevokabulär, motoriska färdigheter, uttryck och tolkning av musiken.
Eleverna bekantar sig med olika delområden av balettdans och andra dansformer, samt lär sig uppträda.

Temastudierna

Syftet med temastudierna i dans är att bredda de färdigheter och kunskaper som eleverna fått under de gemensamma studierna. I undervisningen beaktas elevernas olika styrkor och intresseområden.. Utbildningsanordnaren kan erbjuda alternativa studiehelheter i temastudier som eleverna kan välja mellan.

För mera information om studierna och upplägg, se i läroplanen under dans.