JMI – Balatako

Bildkonst

Bildkonst är avsedd för barn och unga i åldern 5-16 år. Undervisningen består av lektioner i bildkonst, studiebesök samt deltagande i gemensamma utställningar och evenemang. I bildkonst övar man olika visuella färdigheter och lär sig använda olika material och konsttekniker som teckning och målning med olika medel, skulptur i olika material, grafiktekniker och foto/digitala medier m.m. Målet är att stödja elevernas kreativitet och utveckla deras egna uttrycksförmåga. Genom gemensamma konstprojekt lär man sig samarbeta och värdera både sina egna och andra elevers arbete. Studierna ger en bred förståelse av bildkonstens olika uttryck och utvecklar elevernas förmåga att tolka bilder och den visuella kulturen. För mera information om studierna och upplägg, se i läroplanen under bildkonst.

Bildkonst för småbarn (5-6-åringar)

I undervisningen behandlas bildkonsten och den visuella världen i form av lek och barnen uppmuntras att uttrycka och reflektera över sina iakttagelser och tolkningar av det de sett, hört, upplevt och fantiserat.Barnen får öva sig i motoriska färdigheter och uthållighet genom att pröva på varierande arbetssätt och verktyg.

Grundstudier

Syftet med studierna är att eleven ska lära sig de grundläggande färdigheterna i bildkonst. Studierna uppmuntrar och stödjer elevernas konstnärliga uttryck, deras personliga förhållande till konst och deras identitetsutveckling.

 

Temastudier

Målet för temastudierna i bildkonst är att bredda de färdigheter som eleven förvärvat

i de gemensamma studierna. Syftet med temastudierna i bildkonst är att fördjupa elevens bildkonstnärliga tänkande och uttryck samt utveckla kunskaper och möjligheter att påverka.

Viktiga studieområden är bildens språk och olika uttrycksmedel, skapandet av egna bilder, den visuella miljön och konstens världar.

Print