Kyrkomusik

Kyrkomusik

 

Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den
Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel,
körledning eller sång kan ett annat huvudinstrument väljas. Centrala ämnesområden är
orgelspel, gudstjänstspel, pianospel, kör‐ och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen.
I studierna läggs även stor vikt på undervisning inom praktiskt pianospel, gospelkör och
populärmusikharmonik för att ge en bred kompetens som är till nytta i kyrkomusikerarbetet.

Som kyrkomusiker kan den utexaminerade arbeta på ett brett plan inom församlingen: vara
musikalisk ledare i gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt
undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har genom sin mångsidiga utbildning
möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn,
ungdomar och vuxna.

Flerformsstudier (tidigare vuxenstudier) är i första hand tänkta för den som har en
musikerexamen sedan tidigare och därigenom kan komplettera sin utbildning med
kyrkomusikaliska och teologiska studier. Studierna ska kunna bedrivas vid sidan av arbete. För
varje studerande uppgörs en individuell läroplan utgående från tidigare studier och
arbetslivserfarenhet. I läroplanen för kyrkomusiker ingår 130 studiepoäng som fastställts av den
evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland.

För mer information kontakta:
Dan Lönnqvist, läroplansansvarig i kyrkomusik
dan.lonnqvist@novia.fi
Tel: 050‐5170543