Kyrkomusik

Kyrkomusik – Flerform

Förhandsuppgift – Kyrkomusik

Förhandsuppgiften består av 2 uppgifter som du laddar upp på studieinfo.fi senast 7.4.2021 kl. 15:00:

  1. Besvara följande frågor i frågeformuläret med en fritt formulerad text på minst 500 ord:
  • Söker du till kyrkomusik eller barockmusik?
  • Vilket är ditt huvudinstrument och vilka eventuella biinstrument behärskar du?
  • Beskriv din musikaliska bakgrund?
  • Vad drömmer du om att jobba med inom musikbranschen?
  • Vad förväntar du dig av utbildningen?

Ladda upp dokumentet i pdf-format och spara filen som: presentation_ditt namn

 

  1. Ladda upp en video i mp4-format på max 1GB (max 5 minuter) som på bästa sätt representerar ditt kunnande inom ditt huvudinstrument. Det kan t.e.x. vara 2 sånger/stycken eller delar ur dom. Använd dig av backing tracks, kompa dig själv på ett instrument eller gör en solotolkning. Gör det som du anser fungerar bäst för att visa dina kunskaper.

Ladda upp filen i mp4-format och spara filen som: spelprov_ditt namn

 

På basen av godkänd förhandsuppgift kallas du till ett urvalsprov. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821.

Urvalsprovet:

Prov i följande ämnen:

Sång
Förbered valfri psalm (utan ackompanjemang) och två valfria sånger, varav en på svenska.

Orgel
Förbered valfri koral ur koralpsalmboken och en valfri komposition.

Piano
Förbered två valfria kompositioner som representerar olika stilperioder. Uppspel av komposition som sänds till den sökande ca. en vecka före urvalsprovet.

Körledning
Dirigering av två valfria körsånger (kör vid urvalsprovet = piano).

Instrumental beredning
Spelprov i valfritt instrument

Det finns möjlighet till pianoackompanjemang  vid urvalsprovet. Behöver ni ackompanjatör skall ni kryssa i det alternativet i förhandsuppgiften samt sända in noter senast två veckor före urvalsprovet.

Ni har möjlighet att repetera tillsammans med pianisten före spel-/ sångprovet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet för kyrkomusik ges av:

Dan Lönnqvist, läroplansansvarig för kyrkomusik
Dan.lonnqvist@novia.fi
Tfn: +358 50 5170543

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-kyrkomusik  2021”