Klassisk musik

Klassisk musik

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier och praktik. Studierna avslutas med ett examensarbete.

Musikerutbildningen inom den klassiska musiken syftar till att förbereda studerande för verksamhet i det offentliga musiklivet. Du har möjlighet att utveckla dina solistiska färdigheter och din konstnärliga gestaltningsförmåga så att du kan fungera i olika sammanhang; i orkestrar, ensembler eller som solist. En stor del självständigt arbete ingår i utbildningen.

Undervisningen består av bl.a. huvudämnesstudier, musikskrivningsämnen och olika projekt. Kammarmusiken har en framträdande roll i studierna och den studerande deltar i ensembler som undervisas av erfarna kammarmusikinstruktörer. Orkesterstudier gör man i samarbete Jakobstads sinfonietta som håller regelbundna konserter i nybyggda Schaumansalen i Campus Allegro. Lärarna är utövande musiker Såväl i Finland som utomlands. Med jämna mellanrum gästas utbildningen av internationellt erkända musiker och konstnärer som håller mästarkurser och workshops för studerande. Detta sker bl.a. under Kammarmusikfestivalen RUSK som hålls varje år i slutet av november i Campus Allegro. Festivalens konstnärliga ledare är en av Finlands ledande klarinettister, Christoffer Sundqvist.

För mer information kontakta:

Eero Paalanen, utbildningsledare i musik och scenkonst
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025