Klassisk musik

Klassik musik

Förhandsuppgift – Musiker/Musikpedagog

Förhandsuppgiften består av 2 uppgifter som du laddar upp på studieinfo.fi senast 7.4.2021 kl. 15:00:

  1. Besvara följande frågor i frågeformuläret med en fritt formulerad text på minst 500 ord:
  • Söker du till musiker eller musikpedagog?
  • Vilket är ditt huvudinstrument och vilka eventuella biinstrument behärskar du?
  • Beskriv din musikaliska bakgrund?
  • Vad drömmer du om att jobba med inom musikbranschen?
  • Vad förväntar du dig av utbildningen?

Ladda upp dokumentet i pdf-format och spara filen som: presentation_ditt namn

  1. Ladda upp en video i mp4-format på max 1GB (max 5 minuter) som på bästa sätt representerar ditt kunnande inom ditt huvudinstrument. Det kan t.e.x. vara 2 sånger/stycken eller delar ur dom. Använd dig av backing tracks, kompa dig själv på ett instrument eller gör en solotolkning. Gör det som du anser fungerar bäst för att visa dina kunskaper.

Ladda upp filen i mp4-format och spara filen som: spelprov_ditt namn

På basen av godkänd förhandsuppgift kallas du till ett urvalsprov. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821.

 

Urvalsprovet:

Urvalsprovet sker 24-26.5.2021 på Campus Allegro i Jakobstad och består av 3 delmoment.

Mer detaljerad information om vilken dag man genomför urvalsprovet kommer i kallelsen beroende på instrumentgrupper och sökandeantalet.

  1. Teori och gehörsprov

I provet testar vi dina musikteori och gehörskunskaper som notvärden, tonarter, musikterminologi, taktarter, rytmik, melodi och harmonik. Exempel på provet hittar du här:

  1. Sång-/spelprov

Förbered och spela upp ett 10-15 minuter långt program där du presenterar åtminstone en långsam och en snabb sats eller komposition.

Det finns möjlighet till pianoackompanjemang  vid urvalsprovet. Behöver ni ackompanjatör skall ni kryssa i det alternativet i förhandsuppgiften samt sända in noter senast två veckor före urvalsprovet.

Ni har möjlighet att repetera tillsammans med pianisten före spel-/ sångprovet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet för klassisk musik ges av:

  1. Intervju och lämplighetstest för musikpedagoger ( Genomförs i samarbete med Åbo Akademi)

 

Sökande bör få minst 50 poäng (av maximala 100 poäng) i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga.

Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821.

 

Mer information gällande urvalsprovet ges av:

Eero Paalanen, läroplansansvarig för musik och musikpedagog
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-rytmmusik  2021”