JMI – Terminsavgifter

Wava-institutets terminsavgifter

Musik:
Solistisk undervisning 30 min / vecka170 €
Solistisk undervisning 45 min / vecka180 €
Solistisk undervisning 60 min / vecka190 €
Solistisk undervisning 75 min / vecka200 €
Parundervisning150 €
Inskrivningsavgift20 €
Instrumenthyra50-100 €
Biämne110 €
Musikteknologi60 €
Musikförberedelse100 €
Musiklekskola70 €
Baby- och knatterytmik70 €
Syskongrupp, 2 barn70 €
Öppna avdelningen 15 min / vecka18 €/lektion
Öppna avdelningen 30 min / vecka35 €/lektion
Öppna avdelningen 45 min / vecka40 €/lektion
Öppna avdelningen 60 min / vecka50 €/lektion
Öppna avdelningen, gruppundervisning140 €/läsår
Bildkonst:
Förberedande konstundervisning 60 min / vecka, 5-6 åringar80 €
Konstundervisning 90 min / vecka110 €
Konstundervisning 135 min / vecka120 €
Dans:
Balett dans I-II 7-9 år, 45 min / vecka75 €
Balett dans III-V 9-12 år, 60 min / vecka80 €
Balett dans VI 13 år, 90 min / vecka110 €
Balett dans vuxna, 90 min / vecka140 €
Dans för barn 4-5 år, 45 min / vecka75 €
Förberedande studier i dans 6-7 år, 45 min / vecka75 €
Teaterkonst:
Teaterkonst 1-2, 60 min / vecka80 €
Teaterkonst 3-7, 90 min / vecka110 €
Crossover
Gruppundervisning 90 min/vecka110 €
Elev som studerar vid någon av Wava-institutets linjer (studierna ses som valbara studier)60 €
Består av ca. 30 handledda veckor under läsåret

Syskonrabatt (eller om eleven deltar i flera linjer) oavsett linje vid institutet:
(Gäller inte vuxengrupper)
– 10€ första syskonet/linje
– 20€ andra och fler syskon/linje