JMI – Terminsavgifter

Wava-institutets terminsavgifter

Musikundervisning:
Solistisk undervisning 30 min / vecka170 €
Solistisk undervisning 45 min / vecka180 €
Solistisk undervisning 60 min / vecka190 €
Solistisk undervisning 75 min / vecka200 €
Parundervisning150 €
Inskrivningsavgift20 €
Instrumenthyra50-100 €
Biämne110 €
Musikteknologi60 €
Musikförberedelse100 €
Musiklekskola70 €
Baby- och knatterytmik70 €
Syskongrupp, 2 barn70 €
Syskonrabatt med första syskonet-20 €
Syskonrabatt för andra eller fler syskon-30 €
Öppna avdelningen 15 min / vecka18 €/lektion
Öppna avdelningen 30 min / vecka35 €/lektion
Öppna avdelningen 45 min / vecka40 €/lektion
Öppna avdelningen 60 min / vecka50 €/lektion
Öppna avdelningen, gruppundervisning140 €/läsår
Bildkonstskolan Balatako:
Förberedande konstundervisning 60 min / vecka70 €
Konstundervisning 90 min / vecka90 €
Konstundervisning 135 min / vecka100 €
Syskonrabatt-10 €
Dans:
Balett dans I-II 6-8 år, 45 min / vecka70 €
Balett dans III-V 9-12 år, 60 min / vecka90 €
Balett dans VI 13 år, 90 min / vecka110 €
Balett dans vuxna, 90 min / vecka140 €
Sagogymnastik 3-4 år, 45 min / vecka40 €
Sagobalett 5-6 år, 45 min / vecka40 €
Syskonrabatt-10 €, undantaget Sagogymnastik och Sagobalett
Teater:
Teaterkonst 1-2, 60 min / vecka50 €
Teaterkonst 3-7, 90 min / vecka70 €