JMI – Öppna avdelningen

Öppen avdelning (musik)

På den öppna avdelningen finns inga åldersgränser. Den som vill studera musik väljer själv målet med studierna samt musikstilen hon/han vill studera. Det är inte obligatoriskt att avlägga nivåprov, men det är möjligt om eleven så önskar. I studierna ingår en instrument- , sång-, eller grupplektion på 30 eller 45 minuter per vecka.

I motsats till övriga avdelningar kan man inte använda stats- eller kommunandelsavgifter för undervisningen, vilket betyder att avgifterna ska täcka undervisningskostnaderna. Eleven kan också delta i teoriundervisning och sammusicering. Kontakta kansliet för ytterligare information (wava@edu.jakobstad.fi)

TERMINSAVGIFTER

Öppna avdelningen 15 min / vecka                                               18 € /lektion

Öppna avdelningen 30 min / vecka                                               35 € /lektion

Öppna avdelningen 45 min / vecka                                               40 € /lektion

Öppna avdelningen 60 min / vecka                                               50 € /lektion

Öppna avdelningen, gruppundervisning                                     140 € /läsår