JMI – Elevantagning

Anmälan

Anmälan till Wava-institutet sker under tider 25.4.2020 kl 16:00 – 17.5.2020 kl 23:59

Anmälan görs via wavaedu.eepos.fi

Musik och Musiklekskola

 • Elever som anmäler sig till musikstudier antas enligt anmälningsordning.
 • I samband med anmälan meddelas även vilket instrument eleven önskar studera. Det lönar sig att välja flera olika för till vissa instrument kan det vara långa köer.
 • Undervisningen följer läroplan enligt fördjupad lärokurs och erhåller statsunderstöd.
 • Elever som söker till musiklekskolan antas enligt anmälningsordning

Bildkonst 

 • Elever som söker till bildkonst antas enligt anmälningsordning.
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.

Teaterkonst

 • Elever som söker till teater antas enligt anmälningsordning
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner än Jakobstad och Larsmo antas om det finns lediga elevplatser.

Dans

 • Elever som söker till dans antas enligt anmälningsordning
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs.

Ordkonst

 • Ännu öppet