JMI – Elevantagning

Anmälan

Anmälan till Wava-institutet sker under tider 19.4.2021-9.5.2021

Anmälan görs via wavaedu.eepos.fi

Musik och Musiklekskola

 • Elever som anmäler sig till musikstudier antas enligt anmälningsordning.
 • I samband med anmälan meddelas även vilket instrument eleven önskar studera. Det lönar sig att välja flera olika för till vissa instrument kan det vara långa köer.
 • Undervisningen följer läroplan enligt fördjupad lärokurs och erhåller statsunderstöd.
 • Elever som söker till musiklekskolan antas enligt anmälningsordning

Dans

 • Elever som söker till dans antas enligt anmälningsordning
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs.

Bildkonst 

 • Elever som söker till bildkonst antas enligt anmälningsordning.
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.

Teaterkonst

 • Elever som söker till teater antas enligt anmälningsordning
 • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner än Jakobstad och Larsmo antas om det finns lediga elevplatser.

Ordkonst(projektverksamhet)

 • Elever som söker till ordkonst antas enligt anmälningsordning.

Crossover

 • Elever som söker till crossover antas enligt anmälningsordning.
 • En 1 årig kurs som resulterar i en konstnärlig produktion