JMI – Elevantagning

Anmälan

Anmälan till Wava-institutet (tidigare Jakobstadsnejdens musikinstitut) sker under tider 4.5.2019 kl 15 – 26.5.

Anmälan görs via wavaedu.eepos.fi

Musik och Musiklekskola

  • Elever som anmäler sig till musikstudier antas enligt anmälningsordning.
  • I samband med anmälan meddelas även vilket instrument eleven önskar studera. Det lönar sig att välja flera olika för till vissa instrument kan det vara långa köer.
  • Undervisningen följer läroplan enligt fördjupad lärokurs och erhåller statsunderstöd.
  • Elever som söker till musiklekskolan antas enligt anmälningsordning

Bildkonst 

  • Elever som söker till bildkonst (Balatako) antas enligt anmälningsordning.
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.

Teaterkonst

  • Elever som söker till teater antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner än Jakobstad och Larsmo antas om det finns lediga elevplatser.

Dans

  • Elever som söker till balettdans antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.