JMI – Wava-institutet

Wava-institutet

Vid Wava-institutet kan du, ung eller gammal, musicera och studera målinriktat musik, bildkonst, dans och teater enligt läroplan.

Information om våra olika inriktningar hittas via länkarna till vänster och du kan bekanta dig med verksamheten genom att t.ex. besöka någon av våra många konserter.

Till musikinstitutet kan barn och unga bosatta i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby anmäla sig. Nya elever antas överlag under våren men emellanåt kan det finnas plats även under pågående läsår. Ta kontakt till kansliet (wava@edu.jakobstad.fi) om du vill veta det aktuella läget!

Även om största delen av våra elever är barn och ungdomar så erbjuder vi även vuxna möjligheten att ta lektioner med våra duktiga lärare enskilt eller i band via musikinstitutets öppna avdelning. Gör som många andra, passa på att inspireras av musiken! Mera information via denna länk.