Rytmmusik

Rytmmusik

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier och praktik. Studierna avslutas med ett examensarbete.

Inom rytmmusikprofileringen sätts stor vikt på att stöda och utveckla den studerandes musikaliska identitet. Huvudämnesstudier, ensemblespel, komposition och arrangering samt musikproduktion och musikbranschen är de centrala ämnena inom profileringen.  Stor del av utbildningen sker i workshops- och projektform där konsertprojekt uppförs runtom i regionen. Utbildningen och profileringen har många externa samarbetspartners, bl.a. Jazzföreningen Jazzoo, Musikcafé After Eight samt Schaumansalen där studerande har möjlighet att gör projekt och konserter. Schaumansalen gästas med jämna mellanrum av turnerande grupper och artister vilka samtidigt också gästar utbildningen i form av mästarkurser och workshops. Allegro Big Band och Jakobstads Sinfonietta är en del av verksamheten, där studerande får praktisera i en större ensemblehelhet och inom olika genrer. Vokalmusiken utgår fördomsfritt från flera olika teknikinriktningar, som bland annat Complete Vocal Technique. Utgående från detta stöds varje sångare att utveckla sin egen röst och profil genom mästarkurser och workshops.

För mer information kontakta:

Eero Paalanen, läroplansansvarig för musiker
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025