Ansökan 2019

Tilläggsansökan 2019

Tilläggsansökan till yrkeshögskolan Novias utbildning i musik sker via www.studieinfo.fi  under tiden 1-15.7 kl. 15:00                        – Musiker (YH) och Musikpedagog (YH)
                                  – Musiker (YH), barock- eller kyrkomusik, flerformsstudier

För godkänd förhandsuppgift skall ett webformulär ifyllas där det bl.a. framgår vilket huvudämne och vilken profilering man söker till. Linken till webformuläret hittar  i studieinfo.fi. Webformuläret skall fyllas i senast 2.8.2019.

Förhandsuppgifter:
Musiker / musikpedagog
Barock / Kyrkomusik

Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.
Förhandsuppgiften skall skickas in senast 31.7.kl. 15:00

Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821.

Urvalsprovet hålls i Jakobstad på Campus Allegro, Köpmansgatan 10 onsdagen den 14 augusti
 
Urvalsprovet börjar kl 9.00 och du bör reservera hela dagen.

Vid urvalsprovet uppvisas ett identitetsbevis försett med fotografi.

Urvalsprovet består av 3 delar:

 1. Teori och gehörsprov
  Vi testar din förmåga att både notera och uppfatta intervaller, rytmer, melodier, harmoni och form. 
 2. Sång-/ spelprov
  Rytmmusik
  Klassisk musik
  Barockmusik
  Kyrkomusik
 3. Intervju och lämplighetstest för musikpedagoger
  Under intervjun kartläggs den sökandes motivation och lämplighet för musiker- och musikpedagogstudier.

Sökande bör få minst 50 poäng av maximala 100 poäng i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökningstiden i fråga. Ingen feedback ges efter avklarat urvalsprov.

Vid sång-/ spelprovet närvarar en urvalsnämnd bestående av representanter från lärarkåren inklusive en lärare i  huvudinstrumentet i fråga.

Spel-/ sångprovet är högst 20 minuter långt. De som söker till kyrkomusik har 40 minuter på sig att genomföra programmet.

De som sen tidigare har en  musiker- eller musikpedagogexamen på högskolenivå är befriade från teori- och gehörsprovet mot uppvisande av examensbetyg.

Lämplighetstestet för musikpedagoger sker i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning.

Exempel på teori- och gehörsprov:

Klicka här för att ladda ner exempel på gehörsprov

Klicka här för att ladda ner exempel på teori och gehörsprov

Mer information om ansökan, förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-3285821 eller via veronica.jansson@novia.fi

Eller

Marcus Söderström, utbildningsansvarig i musik och scenkonst
Marcus.soderstrom@novia.fi
Tfn: +358 44 7805851

Veronica Jansson, studiesekreterare
Tfn: +358 44 780 5821
veronica.jansson@novia.fi