Ansökan rytmmusik 2019

Rytmmusik

Förbered 3 valfria låtar/sånger av olika stilar och tempon inom rytmmusikgenren som på bästa sätt representerar din musikalitet och tekniska nivå på ditt instrument.  Sångarna skall sjunga en av de 3 sångerna på svenska.

Ni spelar upp låtarna/sångerna med en kompgrupp som finns till förfogande. Ni skall sända in tydliga noter i rätta tonarter senast 2 veckor före urvalsprovet i 4 exemplar. OBS! Noterna bör bestå av max 3 sidor!

Ni har inte möjlighet att repetera med kompgruppen före sång-/ spelprovet.

Under spelprovet testar vi även din notläsningsförmåga genom ett litet primavistatest. Alla instrumentgrupper genomgår primavistatestet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera ensemblen och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet ges av:

Marcus Söderström, utbildningsansvarig i musik och scenkonst
Marcus.soderstrom@novia.fi
Tfn: +358 44 7805851

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-rytmmusik  2019”