Ansökan kyrkomusik 2019

Kyrkomusik

Prov i följande ämnen:

Sång
Förbered valfri psalm (utan ackompanjemang) och två valfria sånger, varav en på svenska.

Orgel
Förbered valfri koral ur koralpsalmboken och en valfri komposition.

Piano
Förbered två valfria kompositioner som representerar olika stilperioder. Uppspel av komposition som sänds till den sökande ca. en vecka före urvalsprovet.

Intervju

Valfria prov i följande ämnen:

Körledning
Dirigering av två valfria körsånger (kör vid urvalsprovet = piano).

Instrumental beredning
Spelprov i valfritt instrument

Det finns möjlighet till pianoackompanjemang  vid urvalsprovet. Behöver ni ackompanjatör skall ni kryssa i det alternativet i förhandsuppgiften samt sända in noter senast två veckor före urvalsprovet.

Ni har möjlighet att repetera tillsammans med pianisten före spel-/ sångprovet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet för kyrkomusik ges av:

Dan Lönnqvist, läroplansansvarig för kyrkomusik
Dan.lonnqvist@novia.fi
Tfn: +358 50 5170543

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-kyrkomusik  2020”