Ansökan klassisk musik 2019

Klassisk musik

Förbered och spela upp ett 10-15 minuter långt program där du presenterar åtminstone en långsam och en snabb sats eller komposition.

Det finns möjlighet till pianoackompanjemang  vid urvalsprovet. Behöver ni ackompanjatör skall ni kryssa i det alternativet i förhandsuppgiften samt sända in noter senast två veckor före urvalsprovet.

Ni har möjlighet att repetera tillsammans med pianisten före spel-/ sångprovet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet för klassisk musik ges av:

Eero Paalanen, utbildningsledare i musik och scenkonst
eero.paalanen@novia.fi
Tfn: +358504635025

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-klassisk musik  2020”