Ansökan barockmusik 2021

Barockmusik-Flerform

Förhandsuppgift – Barockmusik

Förhandsuppgiften består av 2 uppgifter som du laddar upp på studieinfo.fi senast 7.4.2021 kl. 15:00:

 1. Besvara följande frågor i frågeformuläret med en fritt formulerad text på minst 500 ord:
 • Söker du till kyrkomusik eller barockmusik?
 • Vilket är ditt huvudinstrument och vilka eventuella biinstrument behärskar du?
 • Beskriv din musikaliska bakgrund?
 • Vad drömmer du om att jobba med inom musikbranschen?
 • Vad förväntar du dig av utbildningen?

Ladda upp dokumentet i pdf-format och spara filen som: presentation_ditt namn

 1. Ladda upp en video i mp4-format på max 1GB (max 5 minuter) som på bästa sätt representerar ditt kunnande inom ditt huvudinstrument. Det kan t.e.x. vara 2 sånger/stycken eller delar ur dom. Använd dig av backing tracks, kompa dig själv på ett instrument eller gör en solotolkning. Gör det som du anser fungerar bäst för att visa dina kunskaper.

Ladda upp filen i mp4-format och spara filen som: spelprov_ditt namn

På basen av godkänd förhandsuppgift kallas du till ett urvalsprov. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821.

 

Urvalsprovet:

Barockviolin, barock altviolin

 • Två satser ( långsam och snabb) ur två olika barock sonater eller sviter ( sammanlagt fyra satser) i olika stilar ( tysk, fransk, italiensk osv.) med eller utan basso continuo.
 • Obligatoriskt verk som sänds ut på förhand.

Barockcello, barockbas

 • Två satser ( långsam och snabb) ur två olika barock sonater eller sviter ( sammanlagt fyra satser) i olika stilar ( tysk, fransk, italiensk osv.) med eller utan basso continuo.
 • Continuo uppgift som spelas upp  tillsammans violinist och cembalist. (Continuo uppgiften sänds ut på förhand)

Cembalo

 • Två cembalostycken av olika slag ur barockrepertoaren.
 • Continuo uppgift som spelas upp tillsammans med violinist. (Continuo uppgiften sänds ut på förhand)

 

Det finns möjlighet till cembaloackompanjemang  vid urvalsprovet. Behöver ni ackompanjatör skall ni kryssa i det alternativet i förhandsuppgiften samt sända in noter senast två veckor före urvalsprovet.

Ni har möjlighet att repetera tillsammans med cembalisten före spelprovet.

Vi iakttar ditt sätt att instruera och hur du kommunicerar med musikanterna.

Mer information gällande urvalsprovet för barock musik ges av:

Aira Maria Lehtipuu, läroplansansvarig för barockmusik
aira.lehtipuu@novia.fi
Tfn: +358 503069959

Skicka in noter för urvalsprov till:

Yrkeshögskolan Novia
Utbildning i musik
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Märk kuvertet med: ”Urvalsprov-barockmusik  2021”