Grundexamen i musik – profileringsalternativ musikaliskt skapande

Grundexamen i musik

Up för musiker, profileringsalternativ musikaliskt skapande

Inträdesprov 2022

Sökande genomför följande :

  • Solistiskt spel/sångprov: Sökande framför två fritt valbara låtar samt en egen låt/komposition. (den egna låten kan också vara inspelad) 
  • Grundläggande test i musikteori samt gehörslära
  • Intervju

Sökande kan välja att avlägga testet på plats i Jakobstad 11.5. Det är då möjligt att genomföra urvalet tillsammans med en kompgrupp, alternativt sjunga eller spela till en egen bakgrund eller en från exempelvis youtube. Väljer man att spela med musikerna på plats så bör man skicka in noter på låtarna i rätt tonart senast 27.4.

Det är också möjligt att avlägga testet på distans. Filma in då du framför dina låtar och tänk på att försöka få så bra balans som möjligt i ljudet. Dela materialet med carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi senast den 2.5 2022. Använd gärna Google Drive. Ladda upp videon i molnet och maila in en länk med ämnet YAurval2022 till ovannämnda adress. OBS! Kom ihåg att ge rättigheter till ovannämnda adress, annars kan vi inte öppna länken. Ett annat sätt att skicka videon är t.ex. wetransfer: https://wetransfer.com/

Väljer du distans alternativet så genomförs urvalets övriga delar över zoom. Sökande informeras i slutet av april per mail närmare gällande distansarrangemanget samt klockslag för distansmötet. 

Noter skickas till:

”Inträdesprov 2022”
Yrkesakademin i Österbotten
Köpmangatan 10
68600 Jakobstad

Eller digitalt till carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi (ämne:”YA Inträdesprov 2022″)

För mer information gällande inträdesprovet kontakta:
Carl-Johan ”Jolle” Hultgren
tel: + 358 (0)50 4410231
e-post: carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi