Balatako sommarkonst vid Aspegrens trädgård

Tvåspråkiga konstkurser för 7-11 åringar. Lärare Sara Sundqvist och Iren Mollgren.

Ansökan

Hakemus

  Barnets namn

  Personbeteckning

  Modersmål

  Förstår hen det andra inhemska språket?
  JaNej

  ingen skillnad

  Föräldrarnas namn

  Föräldrarnas utdelningsadress

  Hemkommun

  Föräldrarnas telefon

  Föräldrarnas e-post

  Övrigt (allergier el sjukdom, ev. önskemål eller info för lärarna)

  Namn, bild eller videofilm av eleven får publiceras på internet eller tryckalster
  Ja

  Namn, bild eller videofilm av eleven får INTE publiceras på internet eller tryckalster
  Nej

   Lapsen nimi

   Henkilötunnus

   Äidinkieli

   Ymmärtääkö toista kotimaista kieltä?
   KylläEi

   ei väliä

   Huoltajan nimi

   Huoltajan kotiosoite

   Huoltajan kotikunta

   Huoltajan puhelinnumero

   Huoltajan sähköpostiosoite

   Muuta tietoa (Allergiat, sairaudet, toivomukset opettajille)

   Lapsen nimen, kuvan ja videokuvan julkaisulupa internetissä ja tiedotusvälineissä
   Kyllä

   Lapsen nimeä, kuvaa tai videokuvaa EI SAA julkaista internetissä ja tiedotusvälineissä
   Ei julkaisulupaa