Balatako sommarkonst vid Aspegrens trädgård

Tvåspråkiga konstkurser för 7-11 åringar. Lärare Sara Sundqvist och Iren Mollgren.

Ansökan

Hakemus

Barnets namn

Personbeteckning

Modersmål

Förstår hen det andra inhemska språket?
JaNej

ingen skillnad

Föräldrarnas namn

Föräldrarnas utdelningsadress

Hemkommun

Föräldrarnas telefon

Föräldrarnas e-post

Övrigt (allergier el sjukdom, ev. önskemål eller info för lärarna)

Namn, bild eller videofilm av eleven får publiceras på internet eller tryckalster
Ja

Namn, bild eller videofilm av eleven får INTE publiceras på internet eller tryckalster
Nej

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Äidinkieli

Ymmärtääkö toista kotimaista kieltä?
KylläEi

ei väliä

Huoltajan nimi

Huoltajan kotiosoite

Huoltajan kotikunta

Huoltajan puhelinnumero

Huoltajan sähköpostiosoite

Muuta tietoa (Allergiat, sairaudet, toivomukset opettajille)

Lapsen nimen, kuvan ja videokuvan julkaisulupa internetissä ja tiedotusvälineissä
Kyllä

Lapsen nimeä, kuvaa tai videokuvaa EI SAA julkaista internetissä ja tiedotusvälineissä
Ei julkaisulupaa