Barockmusik

Barockmusik

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier och praktik. Studierna avslutas med ett examensarbete.

Tyngdpunkten inom barockprofileringen ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar. Regelbunden konsertverksamhet hålls i Schaumansalen men även i Helsingfors och Åbo. Barockprofileringen har också hållit konserter på olika kammarmusikfestivaler i landet.  Målet är att ge studeranden färdigheter för att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom gammal musik.  Som profileringsansvarig för utbildningen fungerar en av Finlands främsta barockmusiker, Petteri Pitko.  Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland. Du kan avlägga barockmusikprofileringen som vuxenstuderande. Det innebär att du följer en individuell studieplan och studierna bedrivs som flerformsstudier vilket ger dig möjlighet till att samtidigt arbeta under studietiden.

För mer information kontakta:

Petteri Pitko, profileringsansvarig för barockmusik
petteri.pitko@novia.fi
Tfn: +358 50 379 8651