JMI – Elevantagning

Anmälan

Musikinstitutet har några lediga elevplatser på bildkonstlinjen/Balatako, musiklekis, teaterlinjen, danslinjen samt på instrumenten elbas, violin, altviolin, kontrabas, blåsinstrument , klassisk sång och dragspel.

Anmälan via jmi.eepos.fi under tiden 29.12.2018 kl 12 – 13.1.2019. Elever antas i anmälningsordning.

 

Musik och Musiklekskola

  • Elever som anmäler sig till musikstudier antas enligt anmälningsordning.
  • I samband med anmälan meddelas även vilket instrument eleven önskar studera. Det lönar sig att välja flera olika för till vissa instrument kan det vara långa köer.
  • Undervisningen följer läroplan enligt fördjupad lärokurs och erhåller statsunderstöd.
  • Elever som söker till musiklekskolan antas enligt anmälningsordning

Bildkonst 

  • Elever som söker till bildkonst (Balatako) antas enligt anmälningsordning.
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.

Teaterkonst

  • Elever som söker till teater antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner än Jakobstad och Larsmo antas om det finns lediga elevplatser.

Dans

  • Elever som söker till balettdans antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.