JMI – Elevantagning 2018

Anmälan höstterminen 2018

Musikinstitutet har några lediga elevplatser på bildkonstlinjen/Balatako  (finskspråkiga grupper), musiklekis, teaterlinjen (finskspråkiga grupper) samt på instrumenten elbas, violin, kontrabas, blåsinstrument samt dragspel.

Anmälan via jmi.eepos.fi under tiden 13-26.2018. Elever antas i anmälningsordning.

 

Anmälan våren 2018

Anmälningstiden för nya elever till Jakobstadsnejdens musikinstitut pågår 17.3 kl 15:00 – 30.4. Anmälning sker via Eepos.

Musik och Musiklekskola

  • Elever som anmäler sig till musikstudier antas enligt anmälningsordning till ett testår, med undantag av sångelever som får delta i ett mindre provsjungningstillfälle. Under teståret utvärderas elevernas förutsättningar och intresse för musikstudier.
  • I samband med anmälan meddelas även vilket instrument eleven önskar studera. Det lönar sig att välja flera olika för till vissa instrument kan det vara långa köer.
  • Undervisningen följer läroplan enligt fördjupad lärokurs och erhåller statsunderstöd.
  • Elever som söker till musiklekskolan antas enligt anmälningsordning

Bildkonst 

  • Elever som söker till bildkonst (Balatako) antas enligt anmälningsordning.
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.

Teaterkonst

  • Elever som söker till teater antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner än Jakobstad och Larsmo antas om det finns lediga elevplatser.

Dans

  • Elever som söker till balettdans antas enligt anmälningsordning
  • Undervisningen följer läroplan enligt allmän lärokurs och stöds av staden Jakobstad. Elever från andra kommuner antas om det finns lediga elevplatser.