Barokkimusiikki

Barokkimusiikki

Opintoihin kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja työharjoittelu. Opintojen päätteeksi laaditaan opinnäytetyö.

Barokkimusiikin koulutusohjelman painopiste on yhteismusisoinnissa ja kamarimusiikissa. Pietarsaaressa ja Kaustisilla järjestetään seminaareja, joissa käsitellään eri aikakausia, tyylituntemusta, aikaisen musiikin estetiikkaa sekä barokkisoittimien rakennetta ja huoltamista. Yksittäisillä tunneilla työstetään soittoteknisiä ja tyylillisiä seikkoja. Säännöllistä konserttitoimintaa harjoitetaan Schauman-salin lisäksi Helsingissä ja Turussa. Barokkimusiikin koulutusohjelman opiskelijat ovat myös esiintyneet useilla kamarimusiikkifestivaaleilla maassamme. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen ammatin harjoittamiseen ammattimuusikkona vanhan musiikin parissa.  Koulutuksen profilointivastaavana toimii Aira Maria Lehtipuu.  Koulutus on maamme ainoa lajissaan ammattikorkeakoulutasolla. Voit suorittaa barokkimusiikin koulutusohjelman aikuisopiskelijana. Tällöin noudatat yksilöllistä opetussuunnitelmaa ja suoritat opinnot monimuoto-opintoina, jolloin voit myös työskennellä opiskeluaikanasi.

Lisää tietoja, ota yhteyttä:
Aira Maria Lehtipuu, läroplansansvarig för barockmusik
aira.lehtipuu@novia.fi
Tfn: +358 50 3069959