El Art 2.0 proudly presents: Creativity as a career

El Art 2.0 proudly presents: Creativity as a career

El Art 2.0 proudly presents: Creativity as a career

16.05.2018
13:00 – 14:00

Rotunda

Fritt inträde €

Creativity as a Career – ett nytt, unikt undervisningsmaterial presenteras 16.5 kl. 13.00 i Rotundan, Campus Allegro.

Yrkesakademin i Österbotten (YA) har medverkat i Erasmus-projektet El Art 2.0 och tillsammans med kulturutbildningar från Finland, Sverige, Holland och Spanien utvecklat ett pedagogiskt material för att stärka entreprenöriella kompetenser inom kulturbranschen. Projektet utmynnade i Creativity as a Career ett fysiskt kortspel som kan användas mångsidigt inom konst- och musikutbildningar på olika utbildningsnivåer. Spelet består av olika uppgifter och frågeställningar och stöds av en guide i form av elektroniskt material. Materialet finns fritt tillgängligt på www.el-art.org. För projektet har konstnärer och kulturutövare från de olika länderna intervjuats.

Kaj Ahlsved (YA/musik) och Bo Forsander (YA/bildartesan) kommer att presentera Creativity as a Career onsdagen den 16.5 kl. 13-14 i Rotundan i Campus Allegro. Ingen förhandsanmälning behövs.

Projektet kommer också att finnas med på Future 2018-utställningen samma eftermiddag.

Varmt välkomna att komma och bekanta dig med materialet.

Med vänliga hälsningar

Kaj Ahlsved (050 4410293) & Bo Forsander (044 750 3217)
Yrkesakademin i Österbotten / Enheten kultur

För mera information se: www.el-art.org