Svenska   Suomi   English


sinfoniettan JMI Yrkesakademin


Campus Allegro

ilmakuva_toriltaKvarteret ALLEGRO ligger invid torget i Jakobstad. I kvarteret finns utrymmen för utbildning, bibliotek, restaurang och café, bank, affärer och kontor, sammanlagt ca 26000 m2 bruttoyta. Verksamheterna är grupperade kring tre återupptäckta 1700-talsgator.

 

 

En konsertsal är ALLEGROS hjärta. Salen lämpar sig för alla former av musik och för kongresser. Målet är att kvarteret skall utvecklas till en plats för samtidighet, möte, verk och lek. Kontrasterande och kompletterande verksamhet, tvåhundra år av byggnadskonst och interaktionen med torglivet skapar möjligheter till detta.

 

I kvarteret erbjuds följande utbildningar:

Barnträdgårdslärarutbildning
·  Enheten för barnpedagogik (BI) vid Åbo Akademi

Bildkonst, formgivning och mediakultur
·  Yrkeshögskolan NOVIA

Musik
·  Yrkeshögskolan NOVIA
·  Yrkesakademin i Österbotten (YA!)
·  Jakobstadsnejdens Musikinstitut (JMI)

Internationell handel
·  Yrkeshögskolan Centria

Turism
·  Yrkeshögskolan Centria

 

Alla utbildningsenheter har en hemvist med egen ingång. Utöver dessa egna utrymmen finns rum som samanvänds. Verksamheterna sammankopplas av tre återupptäckta 1700-talsgator: Österlånggatan. Herrholmsgränd och Södra Tvärgatan. Invid dem finns Konsertsalen, auditorium, bibliotek, restaurang, café, samt utrymme för biljettförsäljning, garderob och toaletter. Här ligger även AKTIAS banksal.

 

KONSERTSALEN

konserttisali-17_12_2010Konsertsalen är planerad för en liten symfoniorkester men har variabel akustik som gör att alla former av musik kan framföras, även musikaler och operor. I salen finns ett orkesterdike med rörlig scen. Konsertsalen rymmer 356-405 personer beroende på vilken nivå orkesterdikets scen ligger. Orkesterdiket rymmer en ”Broadway-orkester”.

Bakom scenen finns backstageutrymmen, green room och loger, sammankopplade med Musikhusets byggnadsdelar.

 

AUDITORIET/KAMMARMUSIKSALEN

rot_adit_dag_pulpetrot_adit_dag_laktareAuditoriet rymmer 110 personer. Rummet har variabel akustik och podiemöblering som anpassas efter användning.

Ingången till auditoriet/kammarmusiksalen ligger invid Österlånggatan.

 

BIBLIOTEKET

Biblioteket finns i korsningen mellan Södra Tvärgatan och Österlånggatan. Verksamheten upprätthålls av vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa.

 

RESTAURANGEN

restaurangutrymmen3a-terassi_tulostusRestaurangen ligger i hörnet av Österlånggatan och Herrholmsgränd. Maximalt antal kundplatser är 140. Restaurangen kan avskiljas för kvällsbruk med ingång från torget. Utöver detta betjänar restaurangköket även en sommarterass i syd/sydvästläge med ca 40 kundplatser, samt två kabinett i välvda källarutrymmen från 1700-talet. Platsantalet här är totalt 48.

 

KONSTEN I KVARTERET

I samband med att kvarteret färdigställs byggs på Österlånggatan en ”miniatyrziggurat”, väggen framför trappan till konsertsalens läktare utformas till ett konstverk och skärmar för audiovisuella framställningar installeras. På fasaden i hörnet av Köpmansgatan och Runebergsgatan byggs ett infästningsgaller för meddelanden och proklamationer. Inre gårdar i kvarteret förvandlas till utställningsrum för studerandenas terminsarbeten.

 

MUSIKHUSET

I Musikhuset verkar NOVIA, YA och JMI. Verksamheten äger rum i fyra byggnadsdelar:

·  D1, lindskogska huset från 1797.
   Byggnaden restaureras till epoken efter stadsbranden 1835.


kammarmusiksalen_1·  D2 Jugenddelen från 1910.
   Här finns ”lilla kammarmusiksalen” med plats för 60 personer, samt en orgelsal.
   Lilla kammarmusiksalen har en läktare som är förbunden med torget.

 

·  E-delen från 1930-talet.
   Undervisningsutrymmen byggda enligt ”box in box”-principen.

 

1-isokatu1_tulostus·  J-delen.
   Utrymmen för rytmmusik, samt inspelningsstudio.
   Samtliga rum byggs enligt ”box in box” principen.

 

Därutöver finns ovanför restaurangköket en 70 m2 stor föreläsningssal. Alla utrymmen är i källarplan sammanbundna med konsertsalen, dess ”back-stage”, ”greenroom” och loger.

J-byggnadens inspelningsstudio är länkad till konsertsalen, kammarmusiksalen och lilla kammarmusiksalen. Innergården vid musikhusets ingång kan med fördel användas som plats för friluftskonserter med servering.

Byggherre: Stiftelsen för Åbo Akademi / Fastighets Ab Magnum Oy

 


Powered by Joomla!. Template blueprint courtesy of ThemZa. Layout by musikhuset.fi.