Jakobstadsnejdens musikinstitut

JAKOBSTADSNEJDENS MUSIKINSTITUT

 

Jakobstadsnejdens musikinstitut

Vid Jakobstadsnejdens musikinstitut kan du, ung eller gammal musicera och studera målinriktat enligt en läroplan. Vår musiklekskola har verksamhet för barn från 3 månader till 6-åringar och fördjupning i kantelespel för 7-åringar. På grundnivå studerar barn och ungdomar i åldern 6 till 16 år. Efter genomgången grundnivå inleds studier på musikinstitutsnivå. För vuxna erbjuder vi enskild- eller bandundervisning på öppna avdelningen.

Till musikinstitutet kan barn och unga bosatta i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby anmäla sig.

Du kan bekanta dig med vår verksamhet genom att besöka några av konserterna nedan.

Höstens konserter vid JMI

Tis 12.9 kl. 19 Mix-konsert, Kammarmusiksalen
Tis 26.9 kl.19 Mix-konsert, Kammarmusiksalen
Tis 10.10 kl.19 Mix-konsert, Kammarmusiksalen 
Tis 14.11 kl.19 Mix-konsert, Schaumansalen 
Vecka 44 (30.10 – 3.11) JMI on Tour – Konserter i hemkommuner
Vecka 47 (21-26.11) RUSK-veckan
Tis 21.11 kl.18 Lilla RUSK-konsert i Schaumansalen 
Tis 28.11 kl.19 Mix-konsert, Kammarmusiksalen 
Ons 6.12 kl.16 Finland100 Balen vid Campus 
Mån 18.12 kl.18 JMIs Julkonsert, Schaumansalen

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Utbildningsstyrelsen har påbörjat arbetet med att förnya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning. Målet är att Utbildningsstyrelsen fastslår grunderna år 2017 och att läroplanerna som utarbetas utgående från dem tas i bruk år 2018.

http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_konstundervisning/grk2018

Lärare och rektorer vid Jakobstadsnejdens musikinstitut, Korsholms musikinstitut, Kuula-institutet och Musikinstitutet Legato diskuterade nuvarande och kommande läroplan 15.8.2016

Frågor kring läroplanen (lärarnas svar)

Frågor kring läroplanen (rektorernas svar)

Peter Roos, Rektor
peter.roos@jakobstad.fi
Tel. 044-7851629

Kaija Ena, administrativ sekreterare
kaija.ena@jakobstad.fi
Tel. 06-786 3279

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone