Balatako

Balatako

Balatako


Jakobstads konstskola för barn och unga- Balatako lyder administrativt under Jakobstadsnejdens Musikinstitut. Konstskolan erbjuder de visuellt intresserade barnen en möjlighet att ägna sig åt skapande i en miljö där man långsiktigt och målinriktat bygger upp färdigheter och kunskap i bildarbete och konst under ledning av professionella bildpedagoger.

Undervisningen sker i Balatakos konstverkstad på första våningen i Campus Allegro. Balatako är tvåspråkig och ger läroplansbaserad undervisning i bildkonst för barn i åldern 7-16 år på eftermiddagar och kvällar. Med en allmän läroplan studerar eleven ca 500 h under ca 8 års tid (2-3 lektioner i veckan). Konstskolan har även förberedande konstkurser för 5-6 åringar.

Anmäla här till Balatako Sommarkonst! 

Mer info finns på hemsidan www.balatako.fi.

BALATAKO – BArn LApsi TAide KOnst!


Print

Webansökan: https://ansokan.musikhuset.fi/balatako

PDF-Blanketter:
Balatako anmälningsblankett 2016
Balatako fortsattningsblankett 2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone